call 04 499 6130 to find out more

MOTAT Board appointments

MartinJenkins is pleased to support Auckland Unlimited and the MOTAT Society in the process to appoint Museum of Transport and Technology (MOTAT) Board Members.

The Museum Of Transport And Technology (‘MOTAT’) is New Zealand's largest science, technology and transport museum and offers an engaging, inspiring and fun learning experience for visitors of all ages while collecting, operating and preserving the country’s technological taonga and stories.  Over the past five years, it has successfully moved from being a “museum of things” to a “lightbulb institution” that is audience-focused, vision-based and has a transformative impact on its community. MOTAT’s vision for the future is to use the past, present and future technology and ingenuity of Aotearoa to educate and inspire the innovators of tomorrow.

Ko Te Whare Tongarewa Waka me te Hangarau/ Ko The Museum Of Transport And Technology ('MOTAT') te whare tongarewa nui katoa mō te pūtaiao, te hangarau me ngā waka. He wāhi e whāia ai he wheako pārekareka, whakaaweawe, ngahau anō hoki e ngā kaitoro kei ngā pakeketanga katoa. He wāhi hoki e kohi ana, e whakahaere ana, e tiaki hoki ana i ngā taonga me ngā kōrero hangarau o te motu. I ngā tau e rima, kua tipu i tōna tūranga hei “whare tongarewa rawa” ki tētahi “whare pūrama” e aro nui ana ki te marea, e mau ana ki te whāinga, ā, he panga nui tōna ki tōna hapori. Ko te whāinga pae tawhiti o MOTAT ko te whakaaweawe i te hunga koi o te anamata mā roto mai i te onamata, te inamata me te anamata.

The continued success and transformation of MOTAT requires a Board that is flexible, entrepreneurial, customer-centric and collaborative. Auckland Unlimited (on behalf of Auckland Council) and The MOTAT Society seek applications from directors with a genuine passion for MOTAT’s vision and values, whose diverse backgrounds, expertise and perspectives contribute to strong governance and effective decision-making.

E angitū tonu ai, e tipu tonu ai a MOTAT, me whai Poari tāwariwari, auaha, aho-kiritaki, wairua mahi tahi anō hoki. E karangahia ana e Auckland Unlimited (mā te Kaunihera o Tāmaki Makaurau) me The MOTAT Society ngā tono a ngā ringatohu ngākau whiwhita ki ngā whāinga me ngā uaratanga o MOTAT. Ko ngā ao rerekē, ngā wheako me ngā tirohanga ka whāngai atu i ngā whakahaeretanga mārohirohi me ngā whakatau whai hua.

In 2022, there are five appointments being considered, with two incumbents seeking reappointment. Even where there are existing board members seeking reappointment, these are genuine vacancies with applications for reappointment and new appointments undertaken through the same process.

I te tau 2022, e rima ngā kōpounga e whakaarohia ana, ā, e rua e whai ana kia kōpoua anō. Ahakoa e whai ana ētahi o ngā mema poari o nāianei kia kōpoua anō, he tūranga wātea motuhenga ēnei, ka mutu, he ōrite te tukanga mō ngā kōpounga hou me ngā kōpounga tōwai.

Skills and competencies sought

Ngā pūkenga me ngā matatau e whāia ana

Candidates must be experienced directors with outstanding strategic and interpersonal skills, except where indicated as a development position. In this year’s Board appointment process, we are looking for candidates who can also demonstrate one or more of the following:

Me ringatohu matatau rawa ngā kaitono, ā, me autaia ngā pūkenga rautaki me ngā pūkenga whakawhanaunga, hāunga rā ngā tūranga kua tohua hei tūranga whakawhanake. I te tukanga kōpounga Poari o tēnei tau, e whāia ana e mātou ngā kaitono e taea ana te whakaatu i tētahi, i ētahi rānei o ēnei:

  • An advocate for and practitioner of Mātauranga and Te Ao Māori, with significant experience and networks in successfully partnering and or engaging with whānau, hapū and iwi.
  • He māngai, he mōhio hoki ki te mātauranga me te ao Māori, engari he wheako, he hononga motuhake ōna ki te mahi tahi ki ngā whānau, ki ngā hapū me ngā iwi.
  • Demonstrated professional competence in audit and risk management.
  • Kua whakaatu i te āheinga ā-ngaio i roto i ngā mahi tātari me te whakahaere tūraru.
  • Strong experience in leading, managing and overseeing health and safety, including collective and individual wellbeing.
  • He nui ngā wheako ārahi, whakahaere, hōmiromiro anō hoki i te hauora, te haumaru, tae ana ki te oranga o te takitahi me te takitini anō hoki.
  • Networks and influence in central, regional, and Auckland local political environments
  • He hononga, he mana hoki ki ngā wāhi tōrangapū ā-motu, ā-rohe, ā, i Tāmaki Makaurau anō hoki.
  • Experience and demonstrated professional competence in the field of technology, ingenuity, innovation and science.
  • Kua whai wheako, kua whakaatu hoki i te āhei ā-ngaio i te wāhi ki te hangarau, te koi, te auaha, me te pūtaiao.

Ideal candidates will demonstrate a connection to Auckland’s diverse communities and have experience in engaging with local and central government. Applicants will be expected to have demonstrated an active interest in and contribution to community-based organisations during their careers. Applicants must also be committed to the principles of the Treaty of Waitangi and Te Tiriti o Waitangi and to promoting outcomes for Māori and knowledge of Te Ao Māori via their networks. An interest in and knowledge of MOTAT's collections and its care and development would be an advantage.

Ka whakaatu ngā kaitono e whāia ana i tētahi hononga ki ngā hapori kanorau o Tāmaki Makaurau. Waihoki, ka whai wheako kāwanatanga me ngā wheako rangatōpū ā-rohe. Me whakaatu ngā kaitono i te aro me te whai wāhi atu ki ngā rōpū mahi ā-hapori i roto i ā rātou mahi. Me ū hoki ngā kaitono ki ngā mātāpono o Te Tiriti o Waitangi, i ngā reo e rua, me te whakatairanga anō i ngā hua mō te Māori me te mōhio ki te ao Māori ki ō rātou tāngata. Ko te painga atu mēnā he aronga, he mōhiotanga hoki ō rātou ki ngā kohinga a MOTAT, tāna rautaki tiaki me tōna whakawhanaketanga anō hoki.

Candidates should be Auckland-based, or within driving distance of Auckland.

Me noho ngā kaitono ki roto tonu o Tāmaki Makaurau, me taraiwa noa iho rānei te matara i Tāmaki Makaurau.

How to apply

Me pēhea e tono?

This Board appointment process is being managed by MartinJenkins, supported by Vaney Executive Search. For further information about the Museum, key candidate requirements, remuneration and how to apply, please refer to the Candidate Information.

He mea whakahaere tēnei hātepe kōpounga Poari e MartinJenkins, ā, e tautokona ana e Vaney Executive Search. Mō ētahi whakamārama atu anō e pā ana ki te Whare Tongarewa, ki ngā herenga matua, ki te taha utu me te tukanga tono, tēnā tirohia ngā Whakamārama mā ngā Kaitono.

Information for Candidates

Applications close at 5pm on Wednesday 25 May 2022.

Ka kati ngā tono ā te 5 i te ahiahi o Rāapa 25 o Haratua 2022.

If you require a confidential conversation, please contact:

Mēnā me muna, tēnā whakapā atu ki a:

Bridget Vaney – Email: bridget@vaneysearch.co.nz Mobile: 027 663 3298

Bridget Vaney – īmēra: bridget@vaneysearch.co.nz  Tau waea: 027 663 3298

Candidates with an understanding and appreciation of how to apply mātauranga Māori and Te Ao Māori in a Museum and/or STEM and ingenuity context may also contact:

Ko ngā kaitono mārama, whakamaioha hoki ki te tuitui i te mātauranga Māori me te ao Māori ki ngā whare tongarewa, ki ngā horopaki STEM, auaha rānei, me whakapā ki a:

 Edwina Merito – Email: edwina.merito@martinjenkins.co.nz Mobile: 021 746 428   

Edwina Merito - Īmēra: edwina.merito@martinjenkins.co.nz Waea: 021 746 428

Downloads:

Information for Candidates

Candidate Declaration Form